پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

Van Vailen – znumechanic

کتاب ترمودینامیک ون وایلن (Van Vailen – znumechanic) 

Contents:

۱   SOME INTRODUCTORY COMMENTS
۲   SOME CONCEPTS AND DEFINITIONS
۳   PROPERTIES OF A PURE SUBSTANCE
۴   WORK AND HEAT
۵   THE FIRST LAW OF THERMODYNAMICS
۶   FIRST-LAW ANALYSIS FOR A CONTROL VOLUME
۷   THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS
۸   ENTROPY
۹   SECOND-LAW ANALYSIS FOR A CONTROL VOLUME
۱۰  IRREVERSIBILITY AND AVAILABILITY
۱۱  POWER AND REFRIGERATION SYSTEMS—WITH
۱۲  POWER AND REFRIGERATION SYSTEMS—GASEOUS
۱۳  GAS MIXTURES
۱۴  THERMODYNAMIC RELATIONS
۱۵  CHEMICAL REACTIONS
۱۶  INTRODUCTION TO PHASE AND CHEMICAL EQUILIBRIUM
۱۷  COMPRESSIBLE FLOW

برای مشاهده و دانلود کتاب کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.