پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران
مرور برچسب

طرح توسعه میدان گازی فرزاد B و طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به عمان،