پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران
مرور برچسب

سکوی نفتی پایه کششی مگنولیا