پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران
مرور برچسب

سکوی حفاری خود بالابر ( jack up rig)