پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران
مرور برچسب

آب‌های عمیق

سازه های فراساحلی

صنعت فراساحل به منظور توليد نفت غيرقابل دسترس نواحي اي كه با فن آوري هاي موجود نمي توان از آن ها بهره برداري كرد٬…