پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

Shipping and the Environment

0

حمل و نقل و محیط زیست

Shipping and the Environment

Contents:

Part I Introduction
۱     Shipping and the Environment
۲     The Natural Environment and Human Impacts
۳     Regulating Pollution from Ships

Part II Environmental Impacts
۴     Discharges to the Sea
۵     Emissions to the Air
۶     Anthropogenic Noise
۷     Infrastructure, Marine Spatial Planning and Shipwrecks

Part III Pollution Prevention Measures
۸     Environmental Management
۹     Methods and Tools for Environmental Assessmen
۱۰    Energy Efficiency and Fuel Changes to Reduce Environmental Impacts
۱۱    Measures to Reduce Discharges and Emissions

Part IV Outlook
۱۲    Improving Environmental Performance in Shipping
Index

برای مشاهده و دانلود کتاب کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.