پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

Ship Design and Performance for Masters and Mates

0

کتاب “طراحی و عملکرد کشتی برای اساتید و افسران” به دنبال ارائه دانش نظری دقیق نیست و به‌جای آن افزایش درک مخاطبان از چگونگی تاثیرگذاری عناصر طراحی کشتی بر عملکرد آنها را مورد توجه قرار داده است و راهنمایی است برای مهندس، خدمه و اپراتورها که عملکرد کشتی را به حداکثر برسانند…

Contents:

Part 1 Ship Design
۱ Preliminary estimates for new ships: Main Dimensions 3
۲ Preliminary estimates for group weights for a new ship 17
۳ Preliminary capacities for a new ship 34
۴ Approximate hydrostatic particulars 40
۵ Types of ship resistance 54
۶ Types of ship speed 63
۷ Types of power in ships 68
۸ Power coefficients on ships 74
۹ Preliminary design methods for a ship’s propeller and rudder 82

Part 2 Ship Performance
۱۰ Modern Merchant Ships 103
۱۱ Ships of this Millennium 109
۱۲ Ship Trials: a typical ‘Diary of Events’ ۱۱۶
۱۳ Ship Trials: speed performance on the measured mile 120
۱۴ Ship Trials: endurance and fuel consumption 132
۱۵ Ship Trials: manoeuvring trials and stopping characteristics 137
۱۶ Ship Trials: residual trials 144
۱۷ Ship squat in open water and in confined channels 148
۱۸ Reduced ship speed and decreased propeller revolutions in
shallow waters 164
۱۹ The phenomena of Interaction of ships in confined waters 180
۲۰ Ship vibration 191
vi Ship Design and Performance for Masters and Mates
۲۱ Performance enhancement in ship-handling mechanisms 202
۲۲ Improvements in propeller performance 218
Useful design and performance formulae 228
Revision one-liners for student’s examination preparation 235
How to pass examinations in Maritime Studies 239

References 241
Answers to questions 243
Index 247

برای مشاهده و دانلود کتاب کلیک کنید

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.