سرخط خبر ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۵۳
درباره آفشور
آفشور مارکت 1

Diamond-1

Diamond-1
شرکت برهان دریا
2010
021-88493159
021-88493159
Error: can't render field data in the current format. You can try "Get child value" callback. Available children: id, url. Or one of array-related callbacks - "Multiple select field values", "Checkbox field values", "Checked values list" etc

شناور پشتیبانی کارگاهی و یدک کش دیاموند با ظرفیت اسکان ۵۰ نفر پرسنل شامل کرو شناور

شناور ، دباموند، شناور پشتیبانی ، شناور یدک کش، شناور اسکان

دیدگاهتان را بنویسید

فرم ارسال نظر به آفشور