پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

Mechanical Behavior of Materials

0

کتاب رفتار مکانیکی مواد، برای کسانی که می‌خواهند با اصول رفتار الاستیک و پلاستیک، تنشی پسماند، شکل دهی، شکست و خزش فلزات آشنا شوند، مناسب است.

Contents:

۱ Stress and Strain
۲ Elasticity
۳ Tensile Testing
۴ Other Tests of Plastic Behavior
۵ Strain-Hardening of Metals
۶ Plasticity Theory
۷ Strain-Rate and Temperature Dependenceof Flow Stress
۸ Slip
۹ Dislocation Geometry and Energy
۱۰ Dislocation Mechanics
۱۱ Mechanical Twinning and Martensitic Shear
۱۲ Hardening Mechanisms in Metals
۱۳ Ductility and Fracture
۱۴ Fracture Mechanics
۱۵ Viscoelasticity
۱۶ Creep and Stress Rupture
۱۷ Fatigue
۱۸ Residual Stresses
۱۹ Ceramics and Glasses
۲۰ Polymers
۲۱ Composites
۲۲ Mechanical Working

برای مشاهده و دانلود کتاب کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.