پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

کشتیرانی کیش آکوانتیس

بازدید: 298
شماره تلفن: ‎0764-4423315-16
شماره فکس: ‎0764-4423317
آدرس: جزیره کیش: برج مونا-طبقه سوم- واحد 14

زمینه فعالیت:

انجام خدمات نمایندگی شناورها و سکوهای نفت و گاز در دریا و بندر

تامین نیازمندی ها و تجهیزات سکوها و شناورها

جابجایی و ارائه خدمات پزشکی به پرسنل سکوها و شناورها

انجام خدمات غواصی و بازدیدهای زیر آبی

آموزش های ایمنی پرسنل سکوها و شناورها