پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

شرکت خدمات دریایی مهفا مارین

بازدید: 607
شماره تلفن:
شماره فکس:
آدرس:
شرکت خدمات دریایی مهفا مارین

-تأمین تجهیرات دریایی
-خدمات بازرگانی
-خرید و فروش کشتی
-خدمات چارترینگ انواع شناورها
*اولین سایت تخصصی خرید و فروش،چارترینگ کشتی و تجهیزات دریایی دارای مجوز رسمی