پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

خدمات دریایی دریا مهر

بازدید: 202
شماره تلفن: ‎33554426- 076
شماره فکس: ‎33554427- 076
وب سایت: http://www.daryamehr.com
آدرس: بندرعباس:بلوارپاسداران،سه راه22بهمن،روبه روی اداره کل ارشاداسلامی،جنب ساختمان آدمی

با احترام به استحضارمیرساند خدمات دریایی دریامهرازسال ۱۳۷۶ فعالیت خود رادرزمینه تامین انواع موتور و ژنراتورهای دیزل دریایی وقطعات اصلی آنها آغازنمود،ازسال ۱۳۷۹ فعالیت این دفتر با تامین تجهیزات ایمنی، ناوبری، کمک ناوبری گسترش یافت، این خدمات درسال ۱۳۸۰ با تشکیل تیم فنی شرکت تکمیل وبا بهره ‌گیری ازمهندسین وتکنسینهای مجرب، خدماتی دردوبخش : ۱-  طراحی نصب وراه اندازی وتعمیرکلیه مدارهای برقی والکترونیک وتجهیزات ناوبری وکمک ناوبری ۲-  نصب وراه اندازی وتعمیرماشین آلات اصلی وفرعی شناورها درکلیه بنادرایران ارایه گردید. درحال حاظر خدمات دریایی دریامهر بابیش ازپانزده سابقه فعالیت درعرصه صنعت دریایی کشور وبه پشتوانه محصولات وخدمات متنوع وتوان علمی کارشناسان خود توانسته جایگاه خویش را به عنوان یکی ازبهترین تامین کننده گان تجهیزات دربازاردریایی کشورتثبیت نماید.  خدمات گسترده با کیفیتی مطلوب وقیمت‌های رقابتی موجب گردیده تا دراین مدت دریامهرافتخارهمکاری باسازمانها وشرکتهای مختلفی اعم ازدولتی وغیردولتی راداشته باشد.

شرکت خدمات دریایی دریامهر