پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

تهران بر کلی

بازدید: 205
شماره تلفن: ‎ 021-88740702 021-88534033
شماره فکس: ‎ 021-88534044
آدرس: تهران:خیابان استاد مطهری،خیابان میر عماد،کوچه سوم شماره 2

خدمات مهندسی مشاور جهت مطالعه و تهیه طرح‌های جامع و مقدماتی تفضیلی و اجرایی و همچنین نظارت براجرای طرح‌ها و مدیریت ساخت در رشته مهندسی منابع آب و راه آهن و بنادر و فردگاه‌‌ها معادن دارای گواهینامه صلاحیت خدماتی مشاور واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، پایه یک بندر سازی و سازه‌های دریایی، خطوط انتقال نفت و گاز،شبکه‌های آبیاری و زهکشی و گواهینامه صلاحیت اجرای پروژه‌های پالایشگاهی و پتروشیمی و خطوط انتقال نفت و گاز، به روش طرح و ساخت، انجام مطالعات منطقه‌ای و شناسایی وانتخاب محل طرح‌ها از نظر فنی واقتصادی و انجام مطالعات صحرائی، انجام آزمایشهای لازم در محل و آزمایشگاه، طرح و محاسبات فنی و مهندسی و مطالعات زمین شناسی و زلزله شناسی و ژوفیزیکی و هیدرولوژی و ژئوشیمی و اکتشاف معادن یا مدیریت ساخت پروژه‌های مزبور.