سرخط خبر ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۱۷
درباره آفشور
آفشور مارکت 1

مناقصه شرکت نفت فلات قاره ایران

آگهی مناقصه
امور قراردادهاي شركت نفت فلات قاره ايران
02123942526
02122664234
تهران، خیابان ولی عصر، نرسيده به تقاطع مدرس، خیابان تورج، خيابان خاكزاد، شماره 12، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه 5 امور قراردادها

عنوان مناقصه : پروژه تعمیرات اساسی و نوسازی سیستم¬های تهویه سکوهای اسفند، الوند، مبارک، SWIP اسکله و نیروگاه منطقه سیری

شماره مناقصه : ۹۷/۰۸۹/ات

تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

آخرین مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

شرح مناقصه :

شرکت نفت فلات قاره ایران

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۰۸۹//ات

پروژه تعمیرات اساسی و نوسازی سیستم­های تهویه سکوهای اسفند، الوند، مبارک، SWIP اسکله و نیروگاه منطقه سیری

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین شده پس از ارزیابی کیفی از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

الف: شرح مختصر خدمات/پروژه:

تعمیرات اساسی و نوسازی سیستم­های تهویه سکوهای اسفند، الوند، مبارک، SWIP اسکله و نیروگاه منطقه سیرید.

ب : محل اجرای خدمات/پروژه:

منطقه عملیاتی سیری

ج: مدت خدمات/پروژه:

۱۸ ماه

د: شرایط متقاضی:

۱- دارا بودن گواهی صلاحیت پیمانکاری با حداقل رتبه ۴ رشته نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات و تجربه مرتبط با موضوع مناقصه و سابقه کار در پروژه‌های مشابه و کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی

۲- توانایی ارائه ضمانتنامه “شرکت در فرآیند ارجاع کار” به مبلغ -/۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط برنده مناقصه الزامی می­باشد.

۴- ارائه یک نسخه تایید شده از صورتحساب های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابدارن رسمی الزامی است. (در صورت برنده شدن)

۵- توانایی ارائه ضمانت نامه “انجام تعهدات” به میزان %۵ مبلغ کل قرارداد، طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.

۶- به تقاضاهای مشروط، ناقص و مبهم و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷- شرکت نفت فلات قاره ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن، پیشنهادی را رد یا تایید نماید.

۸- پیشنهادات مالی می بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات شرکت نفت فلات قاره ایران دارای اعتبار باشد.

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود از روز سه شنبه ۹۷/۰۹/۰۶ لغایت روز چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴ آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس ذیل اعلام و همزمان حضوراً با همراه داشتن مدارک ذیل نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند.

۱- نامه درخواست شرکت در مناقصه و معرفی نماینده جهت دریافت اسناد و گواهینامه صلاحیت مندرج در بند ۱ فوق

۲- یک نسخه از آگهی تأسیس، تغییر نام شرکت (درصورت وجود) و آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز شرکت مندرج در روزنامه رسمی

۳- اساسنامه شرکت

ضمناً مدارک ارزیابی کیفی می­بایست تا قبل از ساعت ۱۵روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۸ تکمیل و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می گردد.

ح ) نشانی محل اعلام آمادگی و تحویل اسناد : تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان تورج، خیابان خاکزاد، شماره ۱۲، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه ۵ امور قراردادها

تلفن : ۲۳۹۴۲۵۲۶

فاکس: ۲۲۶۶۴۲۳۴

امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران

دیدگاهتان را بنویسید

فرم ارسال نظر به آفشور