سرخط خبر ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۲۹
درباره آفشور
آفشور مارکت 1

مناقصه شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

مناقصات شرکت نفت

مناقصه شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

مناقصه انجام خدمات نظارتی بارسی جوش 

انجام خدمات پرتورنگاری آلتراسونیک 

انجام خدمات نظارتی بارسی جوش

انجام خدمات پرتورنگاری آلتراسونیک

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

تاریخ شروع: ۲۸/۰۹/۱۳۹۶

مهلت دریافت اسناد: ۲۹/۰۹/۱۳۹۶

مهلت تحویل پیشنهادات: ۰۹/۱۰/۱۳۹۶

تاریخ بررسی پیشنهادات: ۱۵/۱۱/۱۳۹۶

تاریخ انقضاء: ۱۶/۱۱/۱۳۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

فرم ارسال نظر به آفشور