پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

‎بوش سیلندر تولید شده جهت موتور دیزل سنگین

بازدید: 139
تلفن: ‎09131652949
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

‎بوش سیلندر تولید شده جهت موتور دیزل سنگین

شرکت دریا گستر اسپانه
‎قطر داخلی ٢٧۵ میلیمتر و طول٨٠٠ میلیمتر
Cylinder liner bore: 275mm

شهبازی: ۰۹۱۳۱۶۵۲۹۴۹
۰۳۱۹۵۰۱۹۵۹۱

‎بوش سیلندر