پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

یک فروند بارج تک ۵٠٠٠ تن آماده فروش و یا برای اجاره حداقل ۶ ماه موجود است.

بازدید: 223
تلفن: ‎00971556943883
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: بصره

یک فروند بارج تک ۵٠٠٠ تن آماده فروش و یا برای اجاره حداقل ۶ ماه موجود است.

دارای ۴ هتچ، هر کدام به طول ٢۵ متر، عرض ٩ متر و ارتفاع ۴.٣ متر
پرچم تانزانیا
موقعیت در حال حاظر در بندر بصره

در صورت نیاز مدارک و عکس ها را هم برایتان ارسال میکنم

شماره تماس :
۰۰۹۷۱۵۵۶۹۴۳۸۸۳ محمد دبیران

دارای ۴ هتچ، هر کدام به طول ٢۵ متر، عرض ٩ متر و ارتفاع ۴.٣ متر
پرچم تانزانیا

شماره تماس :
۰۰۹۷۱۵۵۶۹۴۳۸۸۳ محمد دبیران