پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

گوگرد با خلوص ۹۹.۵%

بازدید: 43
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

گوگرد (سولفور) با خلوص۵، ۹۹%از پالایشگاه
اصفهان برای صادرات اماده فروش میباشد در صورت نیاز تماس گرفته انالیز و قیمت اعلام گردد.

احمدپور: ۰۹۱۲۲۰۹۴۵۱۵