پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

گروه کارشناسان و مشاوران دریایی

بازدید: 30
تلفن: ‎0917 776 8955
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: بوشهر

گروه کارشناسان و مشاوران دریایی شامل کارشناسان رسمی دادگستری که دارای مدارک سرمهندسی نامحدود و دکترای کشتی سازی و فرماندهی نامحدود در بوشهر
تلفن تماس
۰۹۱۷ ۷۷۶ ۸۹۵۵