پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

کشتی کارگو ۵ تا ۱۰ هزار تنی

بازدید: 133
تلفن: ‎09161319259
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

کشتی کارگو برای حمل ۵ هزارتن قیر بشکه از بندرعباس به قطر برای دو سفر کرده مورد نیاز است
شماره تماس:  ۰۹۱۶۱۳۱۹۲۵۹ فرهادنژاد