پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

کاپیتان سید شروین شادمنفعت کارشناسی امور دریایی

بازدید: 7
تلفن:
موبایل:
فکس:
وب سایت:
آدرس:

انجام امور کارشناسی کشتی های خدماتی مناطق نفتی،انجام عملیات دریایی و لجستیک
اموربازرگانی و قراردادها
خرید،فروش،چارتر
تامین خدمه