پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

ژنراتور

بازدید: 47
تلفن: ‎09124448125
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

نام محصول: ژنراتور پرکینز کوبله ایتالیا و ایران
مشخصات : ژنراتور پرکینز در دو مدل کوبله ایران و ایتالیا
۶۳KVA-SBY 69 KVW-50KW-91A
مدل : UK1104A-44TG1و PRIME 63KWA.
شماره تماس: ۰۹۱۲۴۴۴۸۱۲۵