پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

پروانه دست دوم

بازدید: 34
تلفن: ‎09131652949
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

۴ عدد پروانه دست دوم آماده تحویل
راست گرد و چپ گرد
مشخصات:
۴/۱۸/۷۱ – ۱۲۵۵
شرکت دریا گستر اسپانه

شهبازی:
۰۳۱۹۵۰۱۹۵۹۱
۰۹۱۳۱۶۵۲۹۴۹