پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

وایر دستگاه حفاری

بازدید: 45
تلفن:
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

نام: وایر دستگاه حفاری DRILL LINE
مشخصات:API-P9A, 7500 L,KISWIRE

فروزان نهاد: ۰۹۱۲۴۴۴۸۱۲۵

دستگاه حفاری