پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

نیاز به افسر دوم کار با دوبه ۱۰۰۰تنی

بازدید: 68
تلفن: ‎09155204099
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

نیازبه یک نفر افسر دوم کاربا دوبه ۱۰۰۰تنی هست

شماره تماس: ۰۹۱۵۵۲۰۴۰۹۹