پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

موسسه آموزش دریانوردی

بازدید: 594
تلفن: ‎09177782416
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

موسسه آموزش دریانوردی شهاب خلیج فارس بوشهر در نظر دارد در نیمه دوم تیر ماه ۹۶دوره های زیر را برگذار نماید از علاقه مندان واجد شرایط جهت ثبت نام دعوت بعمل می آید.
۱_ دوره آموزشی افسری زیر ۳۰۰۰
۲_دوره آموزشی مهندس دوم و سوم زیر ۳۰۰۰
۳_کاربر مخابرات محدود
۴_ایمنی چهارگانه زیر۵۰۰
۵_ملوان نامحدود

شماره های تماس مرکز:
۰۷۷۳۳۳۲۷۱۷۷/۰۹۱۷۷۷۸۲۴۱۶
تلگرام: ۰۹۰۲۱۲۰۹۳۲۱
فکس : ۰۷۷۳۳۳۳۶۳۰۳
بوشهر_خ والفجر_ ک جاشو۲۱ روبروی درب کشتیرانی والفجر موسسه آموزشی شهاب خلیج فارس
Email : [email protected]