پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مناقصه شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

بازدید: 233
تلفن:
موبایل:
فکس:
وب سایت:
آدرس:

مناقصه شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

مناقصه انجام خدمات نظارتی بارسی جوش 

انجام خدمات پرتورنگاری آلتراسونیک 

انجام خدمات نظارتی بارسی جوش

انجام خدمات پرتورنگاری آلتراسونیک

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

تاریخ شروع: ۲۸/۰۹/۱۳۹۶

مهلت دریافت اسناد: ۲۹/۰۹/۱۳۹۶

مهلت تحویل پیشنهادات: ۰۹/۱۰/۱۳۹۶

تاریخ بررسی پیشنهادات: ۱۵/۱۱/۱۳۹۶

تاریخ انقضاء: ۱۶/۱۱/۱۳۹۶

آگهی مناقصهتجهیزات دریایی

 کالا و خدمات خود را در آفشور مارکت عرضه کنید و بازار خود را گسترش دهید!