پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مناقصه تامین P/F “PAUL AIRCO CRYOGENICS TRIPLEX PUMPS

بازدید: 194
تلفن: ‎34145880 - 061
موبایل:
فکس: 34443792 -061
وب سایت: http://www.nidc.ir
آدرس: خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، ساختمان مرکزی

شرح مختصر کار:

شرکت ملی حفاری ایران به نشانی اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه در نظر دارد P/F “PAUL AIRCO CRYOGENICS TRIPLEX PUMPS را با شرایط ذیل خرید و تامین نماید:

الف) صلاحیت مناقصه ­گران:

مناقصه گران نباید منع قانونی جهت حضور در مناقصه داشته باشند. همچنین جهت انعقاد قرارداد،میبایست موضوع تامین کالا، متناسب با عنوان مناقصه در جواز کسب (برای اشخاص حقیقی) و در اساسنامه شرکت (جهت اشخاص حقوقی) درج شده باشد.

مناقصه تامین کالا

ب) تهیه اسنادمناقصه:

  •  خرید اسناد: متقاضیان شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست مبلغ ۰۰۰ر۵۱۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ بنام شرکت ملی حفاری ایران واریز نمایند.
  •  دریافت اسناد: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار می توانند از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم لغایت ( ۲۹ / ۱۱ /۹۶) لغایت ۱۰روز بعد، نهایتاً تا تاریخ ( ۹ / ۱۲/۹۶) می بایست ضمن ارسال تقاضای رسمی و یا مراجعه حضوری به آدرس الف: اهواز- بلوار پاسداران- بالاتر از میدان فرودگاه – اداره تدارکات داخلی فنی و مهندسی (هدایتی)- تلفن ۳۴۱۴۸۷۱۳-۰۶۱ ب: تهران خیابان جمهوری- کوچه یغما- مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران- اتاق ۴۳۱- تلفن ۶۶۷۰۰۲۴۹-۰۲۱ نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. بعد از انقضای مهلت تعیین شده و سررسید اعلام شده فوق ارائه اسناد امکان پذیر نمی باشد.
  •  نکته مهم: فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در این آگهی و طبق شرح فوق نسبت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام و درمناقصه شرکت می­نمایند به عنوان مناقصه­گر شناخته می شوند.

ج ) مهلت تحویل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پاکات پیشنهادات شامل ضمانت نامه (پاکت الف)، اسناد مناقصه مهر و امضاء شده (پاکت ب) و پیشنهاد مالی (پاکت ج) خود را (در یک لفاف مهر و موم دار) حداکثر تا ساعت: ۱۶ روز مورخ ( ۱۸ / ۱/۹۷) به آدرس: اهواز- فلکه فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی- طبق اول- پارت B – اتاق ۱۰۷- دبیرخانه کمیسیون مناقصات تسلیم نمایند.

گشایش پاکات پیشنهاد مناقصه گران در همین محل و در همین تاریخ صورت خواهد گرفت.

نکته: آخرین مهلت برای انصراف مناقصه گران آخرین مهلت تعیین شده جهت تحویل پیشنهادات می باشد.

د) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

  •  نوع تضمین:

الف- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران

  • مدت اعتبار تضمین: این مدت (به همراه مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه­گران)، ۹۰ روز می­باشد و برای یک بار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود.

سایت : WWW.NIDC.IR

اداره تدارکات داخلی معاونت فنی و مهندسی شرکت ملی حفاری ایران