پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مناقصه تامین قطعات vibration system با برآورد ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بازدید: 127
موبایل:
فکس:
وب سایت: http://WWW.SPGC.IR
آدرس: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی فاز ۲ و ۳ مدیریت بازرگانی اداره خرید

مبالغ: سپرده شرکت در مناقصه ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تاریخ دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

تاریخ ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ پاکت های فنی ـ ۱۳۹۷/۰۱۱/۱۳ پاکت های مالی

آدرس خرید اسناد: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی فاز ۲ و ۳ مدیریت بازرگانی اداره خرید