پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

متقاضی کار برای مهندس دوم زیر ۳۰۰۰kw

بازدید: 138
تلفن:
فکس:
وب سایت:
آدرس:

متقاضی کار برای مهندس دوم زیر ۳۰۰۰kw آمادگی خود را جهت همکاری و فعالیت روی شناور به صورت حقوق توافقی و حسن انجام در کار اعلام میکنم.

شماره های تماس: ۰۹۳۷۰۱۵۸۲۸۴ /// ۰۹۱۷۱۳۵۷۸۸۲

تجهیزات دریایی

 کالاو خدمات خود را در آفشور مارکت عرضه کنید و بازار خود را گسترش دهید!