پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

فروش قیر ۶۰/۷۰

بازدید: 68
تلفن:
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

فروش قیر ۶۰/۷۰
کارخانه خصوصی
تحویل FOB بندرعباس
به صورت بشکه ۱۸۵ کیلویی
قیمت: ۱۰$ زیر قیمت پاسارگاد و جی
ماهیانه تا ۴۰ هزار تن قابل تامین است.
تماس جهت هماهنگی: ۰۹۱۹۰۸۶۴۴۵۳
نحوه پرداخت ۵۰ درصد پیش پرداخت به حساب کارخانه ۵۰ درصد هم قبل از BL