پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

فروش تجهیزات صنعتی

بازدید: 55
تلفن:
موبایل: ‎09128970079
فکس:
وب سایت:
آدرس:

سیم جوش رولیSOLDADURA ساخت فرانسه،در بسته های ۱۵ کیلویی به صورت پالت یک تنی

الکـترودSOUDOMETEL ساخت فرانسه در بسته های ۲۲ کیلویی به صورت پالت یک تنی

پــودر مــس صنعتی با خلوص۹۹/۹۴۷

در بشکه بزرگ ECKA 48153

در بشکه کوچکECKA ,M15

GRANULES GERMANI

به مقدار ۴تن و ۴۵۰کیلو

پودر جوش کیسه ایUV420TTR ساخت BOHLERالمان،در کیسه های ۲۵تنی،،،موجودی ۳۵ تن

پودر جوش زیر و رو مخصـوص الکترودهاORLIKONسویس،،بشکه ۳۰کیلویی،۲۲۰بشکه موجود

سیــم جــوش یک متریESAB,,,B/12 سوئد،،موجودی ۱۰۰۰کیلـو

الکتــرود ORLIKONسوییس،کوتاه و بلند،،،،موجودی ۴۰۰۰کیلــو

سیـم جــوش یک متریUNIONساخت BOHLERالمان

AWS.A5.28-05

ER70S-A1

موجودی ۱۰۰۰ کیلو

سیم جوش رولی ORLIKONسوییس

OE-SD3

EN765-S3SI

در بسته های ۲۵کیلویی،موجودی ۲۰۰۰کیلو

سیم جوش رولی UNION,,S2MOساخت BOHLERالمان،بسته های ۲۵کیلویی،،۲۰۰۰ کیلو موجودی

سیم جوش رولی ESABARISTOROD,13/12.،،ساخت سوئد،در بسته های ۱۸کیلویی،موجودی۱۰۰۰کیلو

سیم جوش رولی ORLIKON( CITOFLUX,RA2)

۸۲*۴۱*۳۵

۸۲*۴۱*۳۶

ساخت سوییس،موجودی ۶۰۰۰کیلو

پودر الکترود زیر و رو SANDVIK(37S)ساخت سوئد،در بشکه های ۲۵کیلویی،،موجودی۲۸۰بشکه

الکترود ESABساخت سوئد

OK76.18بلند

OK48.5کوتاه

موجودی ۱۰۰۰کیلو

سیم جوش رولیORLIKONساخت سوییس

OES2CRMO1

AWSA5.23

بسته ۲۵کیلویی،،موجودی۱۰۰۰ کیلو

شماره تماس:۰۹۱۲۸۹۷۰۰۷۹

تجهیزات دریایی کالا و خدمات خود را در آفشور مارکت عرضه کنید و بازار خود را گسترش دهید!