پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

شناور

بازدید: 252
تلفن: ‎09123233712
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

شناور AHTS

۶۰۰۰ BHP
BP: 70T
BUILT: 1983

شماره تماس: ۰۹۱۲۳۲۳۳۷۱۲

اجاره شناور