پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

شناور تحقیقاتی

بازدید: 90
تلفن: ‎09124448125
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

شناور تحقیقاتی- دارای فضای عرشه –خوابگاه برای ۴۵ نفر
BOW TRUSTER –CPP-TANKS ,…
۰۹۱۲۴۴۴۸۱۲۵ کاپیتان فروزان نهاد