پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

شرکت فنی مهندسی

بازدید: 213
تلفن:
موبایل: ‎09398040874
فکس:
وب سایت:
آدرس: خوزستان-خرمشهر

تهیه مستندات فنی و مهندسی سازه های دریایی و صنعتی مطابق آیین نامه های مربوطه

• طراحی و تهیه نقشه های پایه و کارگاهی

• طراحی انواع جرثقیل حمل شناور(boat hoist)

• تهیه نقشه و مشاوره جهت تغییر کاربری انواع شناور ها

• تهیه نقشه سازه ای شناورهای پس از ساخت (Asbuilt)

• تهیه نقشه جنرال( جانمایی عمومی)

• تهیه نقشه ظرفیت مخازن

• تهیه نقشه ایمنی و کنترل آتش

• تهیه نقشه شافت و سکان( Shaft Arrangement)

• تهیه نقشه فندانسیون موتور

• تست کجی انواع شناور

• دفترچه تعادل شناور

• دفترچه ساندینگ

• دفترچه Garbage

• دفترچه Sopep

• دفترچه Cargo Securing Manual

• مشاوره ساخت و اجرا

• راه اندازی سیستم کنترل کیفیت در یاردهای کشتی سازی و صنعتی

• تهیه طرحهای توجیه فنی و اقتصادی در زمینه های خرید و ساخت شناور و سازه های دریایی

• نظارت و اجرای تمام سازه های فلزی، سازه های دریایی و سازه های صنعتی

• انجام کلیه تست های غیر مخرب

واتساپ -تلگرام-اینستاگرامm.zayerchi

شماره تماس:۰۹۳۹۸۰۴۰۸۷۴ /// ۰۹۱۶۹۳۰۴۲۰۹ (مهدی زایرچی)
• تهیه نقشه و مشاوره جهت تغییر کاربری انواع شناور ها

• تهیه نقشه سازه ای شناورهای پس از ساخت (Asbuilt)

• تهیه نقشه جنرال( جانمایی عمومی)

• تهیه نقشه ظرفیت مخازن

• تهیه نقشه ایمنی و کنترل آتش

• تهیه نقشه شافت و سکان( Shaft Arrangement)

• تهیه نقشه فندانسیون موتور

• تست کجی انواع شناور

• دفترچه تعادل شناور

• دفترچه ساندینگ

• دفترچه Garbage

• دفترچه Sopep

• دفترچه Cargo Securing Manual

• مشاوره ساخت و اجرا

• راه اندازی سیستم کنترل کیفیت در یاردهای کشتی سازی و صنعتی

• تهیه طرحهای توجیه فنی و اقتصادی در زمینه های خرید و ساخت شناور و سازه های دریایی

• نظارت و اجرای تمام سازه های فلزی، سازه های دریایی و سازه های صنعتی

• انجام کلیه تست های غیر مخرب

شماره تماس:۰۹۳۹۸۰۴۰۸۷۴