پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

سنگ زنی میل لنگ موتور

بازدید: 272
تلفن: ‎09131652949
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: دفتر اداری: اصفهان

-بازسازی و سنگ زنی میل لنگ موتور MWM
۴۴۰
-بازسازی و ثابت تراشی بلوک سیلندر

-تامین قطعات و تعمیرات موتور MWM440

شرکت دریا گستر اسپانه-شهبازی

۰۹۱۳۱۶۵۲۹۴۹
۰۳۱۹۵۰۱۹۵۹۱

سنگ زنی میل لنگ موتور