پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

ساخت بوش سیلندر موتور دریایی روستون

بازدید: 147
تلفن: ‎03195019591
موبایل: ‎‎09131652949
فکس:
وب سایت:
آدرس:

ساخت بوش سیلندر موتور دریایی روستون

Cylinder liner for RUSTON marine engine
Type: 12ATC Power: 3300hp
Bore : 12.1/4 Inch ~ 310 mm
Made in D.G.S

[email protected]
۰۳۱۹۵۰۱۹۵۹۱
‎۰۹۱۳۱۶۵۲۹۴۹