پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

خرید یک فروند شناور خدماتی

بازدید: 5
تلفن:
موبایل: ‎09124474190
فکس:
وب سایت:
آدرس: ایران

یک فروند شناور خدماتی با بیش از ۴۰۰ تن ظرفیت مخزن سوخت فوری مورد نیاز میباشد.