پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

خرید کشتی کانتینربر ۲۰۰-۱۰۰۰ TEU

بازدید: 224
تلفن: ‎09122634675
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: چابهار

خریدار نقدی:

● خرید “شناور” کانتینربر ۲۰۰-۱۰۰۰ TEU
● خرید ۲ دستگاه “ریچ استاکر” ۴۵تن
● خرید ۲۰۰۰ “کانتینر” ۲۰ فوت GP و HC
● خرید “لیفتراک” ۱-۵ تن

☆هلدینگ توسعه و تجارت “پنج قاره”
تلفن دفتر چابهار: ۶-۰۵۴۳۵۳۲۲۹۰۵
همراه: ۰۹۱۲۲۶۳۴۶۷۵
Email: [email protected]
Telegram: @Pdtco1997