پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

خدمات فنی غواصی و مهندسی دریایی

بازدید: 86
تلفن:
فکس:
وب سایت:
آدرس: جزیره کیش ، بلوار ایران ، خیابان جام جم ، پایانه حمل و نقل ، سازه شماره 5

ناتیلوس پارس کیش ( خدمات فنی غواصی ومهندسی دریایی )
جوشکاری و برشکاری
نصب سازه های دریایی
شناور سازی اجسام مغروق
بازرسی های زیر آبی تحت کلاس
و غیره