پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

خدمات سمپاشی کشتی ها

بازدید: 134
تلفن:
موبایل: ‎09128721877
فکس:
وب سایت:
آدرس:

خدمات سمپاشی کشتی ها
گاز/طعمه گذاری/
صدور و تمدید گواهینامه ها
موش کشی و حشرات

شماره تماس: ۰۹۱۲۸۷۲۱۸۷۷