پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

خدمات زیر ابی و غواصی

بازدید: 44
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

خدمات زیر ابی و غواصی
تعمیرات زیر ابی
هزه تراشی
اند و زینک گذاری
شافت، پروانه، سیچست
رک ریمو ور(شناور سازی کشتی و سازه های مغروق
تهیه فیلم و عکس برداری با تاییدیه موسسات معتبر
٠٩١٢٨٧٢١٨٧٧
٠٩١١٨٢٩٨٢٩٩