پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

خدمات دریایی. چارتر و تنی. به تمام نقاط

بازدید: 7
تلفن:
موبایل:
فکس:
وب سایت:
آدرس:

کرایه انواع شناورها. در تناژ مختلف. به. تمام نقاط. به نرخ. روز.
صباحی مقدم. ۰۹۱۶۸۲۱۹۶۳۰