پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

جوان ٢٢ساله آقا نیازمند کار

بازدید: 127
تلفن:
فکس:
وب سایت:
آدرس: شيراز

اینجانب علی گودرزی پور
متولد ٢٢/٣/٧۶
کاردانی گرافیک
متخصص کامپیوتر به صورت تجربی
گواهینامه رانندگی
تخصص در فروش
تجربه کار در دکوراسیون داخلی
کار های کارگری
مشاغل سخت هم هیچ مشکلی ندارم
فقط نیاز به کار دارم