پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

جرثقیل ١۵٠ تن بوم خشک و بارج ٢٠٠٠ تنی آماده بکار

بازدید: 113
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

یک دستگاه جرثقیل ١۵٠ تن بوم خشک با پنجاه متر دکل ویک فروند بارج ٢٠٠٠ تنی آماده بکار میباشد. در صورت نیاز با شمارهای زیرتماس حاصل فرمایید.
٠٩١٢۵٣٢۶٣۴۵
٠٩١٢٣۴٨۶٧٠١
باتشکر