پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

تهیه و نگهداری تجهیزات ناوبری

بازدید: 78
تلفن: ‎09121027802
موبایل:
فکس:
وب سایت:
آدرس:

تجهیزات ناوبری

شرکت کشتیرانی آراگشت کیش (سهامی خاص)
صدور گواهینامه های مربوطه
همکاری و ارائه خدمات در تمام بنادر کشور

دفتر مرکزی کیش
شعبه۱: بندر لنگه

کاپیتان نجومی: ۰۹۱۲۱۰۲۷۸۰۲
مهندس زادع پور: ۰۹۱۷۰۶۳۱۰۰۱
مهندس شهبازی: ۰۹۱۷۷۱۶۰۷۱۸