پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

تعمیر کننده انواع شناورهای دریایی

بازدید: 10
تلفن:
موبایل:
فکس:
وب سایت:
آدرس:

تعمیر کننده انواع شناورهای دریایی، خریدوفروش، استجاری بصورت چارتر، تناج، انواع شناورها بارج یدک کش، شناور کارگو، کروبوت خدماتی و….
صباحی مقدم شماره تماس۰۹۱۶۸۲۱۹۶۳۰