پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

تعمیرات و بازسازی کمپرسور

بازدید: 49
تلفن:
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

تعمیرات و بازسازی کمپرسور Hamworthy در کارگاه

شرکت دریا گستر اسپانه
شهبازی: ‎۰۹۱۳۱۶۵۲۹۴۹
۰۳۱۹۵۰۱۹۵۹۱

کمپرسور