پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

تجهیزات دریایی / لوله های فلنج دار فلکسیبل

بازدید: 188
تلفن: ‎03195019591
موبایل: ‎09131652949
فکس:
وب سایت:
آدرس:

تجهیزات دریایی / لوله های فلنج دار فلکسیبل

-ساخت انواع لوله های فلنج دار فلکسیبل در ابعاد مختلف
(رابط بین منیفولد موتور و محفظه خروجی دود موتورخانه)
شرکت دریا گستر اسپانه / شهبازی
۰۹۱۳۱۶۵۲۹۴۹
۰۳۱۹۵۰۱۹۵۹۱