پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

تجهیزات دریایی / انواع لنگر

بازدید: 126
تلفن: ‎09124448125
موبایل:
فکس:
وب سایت:
آدرس: تهران، اتوبان چمران

تجهیزات دریایی / انواع لنگر

لنگر در وزنهای  متعدد ۴۰۰-۷۰۰و… با زنجیر

شرکت امواج نیلگون سینا: ۰۲۱۶۶۱۲۱۳۸۱
فروزان نهاد: ۰۹۱۲۴۴۴۸۱۲۵